Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

Κωτσοβός : Μόνο Δημοτικό Παντοπωλείο δεν είναι !

Μετά τα συνεχή σας ερωτήματα για την λειτουργία του «Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου» στο Άργος, σας γνωρίζω τα εξής:

Η μοναδική γνώση του θέματος προς το Δημοτικό Συμβούλιο έγινε με σχετική απλή ενημέρωση του κ.δημάρχου και του κ. Γκαβούνου πρό μηνών, όπου περισσότερο εντοπίστηκε το θέμα στην επιβάρυνση των μελών της παράταξής τους για το ενοίκιο του κτιρίου που θα στέγαζε το κοινωνικό παντοπωλείο, παρά ο τρόπος διοίκησης και διαχείρισής του.
Είναι γεγονός ότι η γνώση μας για την εν γένει λειτουργία του παντοπωλείου αυτού είναι ΜΟΝΟΝ αυτή, καθώς και κάποιες φωτογραφίες με τον κ.δήμαρχο και το κ.Γκαβούνο να μεταφέρουν τρόφιμα από σουπερ-μάρκετ στο χωρο εκείνο, αλλα και μερικές δημοσιεύσεις για διοχέτευση προσφερθέντων ρούχων από καταστηματάρχη, στην λαική..
Εκτός από αυτά ούτε ξέρουμε τον τρόπο παραλαβής των τροφίμων, το αν αυτά καταγράφονται από επιτροπή ή από ένα άτομο, ούτε πως επιλέγονται οι δικαιούχοι, ούτε ποτε ποιοι είναι και ποιοί ήταν αυτοί, ούτε τον τρόπο διαχείρισης του όλου θέματος. Ετσι δεδομένου ότι ΠΟΤΕ δεν ήλθε κανένα σχετικό θέμα στο Δ.Σ., θεωρούμε ότι δεν πρόκειται για δημοτικό κοινωνικό παντοπωλείο σύμφωνα με το Νόμο, αλλα ίσως τομέα δραστηριότητας της παράταξης του δημάρχου , αφού σύμφωνα με τον Νομο του Καλλικράτη –όπως επισημαίνετε- θα έπρεπε να εφαρμοστεί το αρθρο 2΄ όπου :
«Τα κοινωνικά παντοπωλεία ιδρύονται με απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Η λειτουργία τους εποπτεύεται από επιτροπή διαχείρισης στην οποία εκπροσωπούνται αναλογικά με τη δύναμή τους, οι δημοτικές παρατάξεις και στην οποία συμμετέχει επιπλέον και προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης αντίστοιχα ή οι οριζόμενοι από αυτούς αντιδήμαρχοι ή αντιπεριφερειάρχες. Η επιτροπή διαχείρισης υποχρεούται να παρουσιάζει ανά εξάμηνο, στην οικονομική επιτροπή έκθεση πεπραγμένων και διαχειριστικό απολογισμό. Η οικονομική επιτροπή εγκρίνει με απόφασή της τον διαχειριστικό απολογισμό. Η απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου ή της περιφέρειας..»
Δεν πρόκειται λοιπόν τυπικά για ΔΗΜΟΤΙΚΟ κοινωνικό παντοπωλείο, όπως το αναφέρει ο Νόμος, αφου ουδέποτε το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ίδρυσή του, ούτε όρισε συμβούλους στην επιτροπή διαχείρισης, ούτε ποτε παρουσιάστηκε στην οικονομική επιτροπή έκθεση πεπραγμένων του εξαμήνου, ούτε βέβαια έχει εγκριθεί κάποιος απολογισμός.
Δεν θα ήθελα λόγω της ιδιαιτερότητας του θέματος να το σχολιάσω περισσότερο, αλλα η εμμονή των διοικούντων να το αναφέρουν ως «δημοτικό κοινωνικό παντοπωλείο» -με όσα αυτό συνεπάγεται- σας γνωρίζω ότι θα αποτελέσει θέμα σχετικής ερώτησής μου σε προσεχές δημοτικό συμβούλιο.-
Αργος 5/11/2012
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΩΤΣΟΒΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: