Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2013

Δημήτρης Σκούφης: Αγνοείται προκλητικά η Λυρκεία, όπως και οι περισσότεροι συνενωμένοι δήμοι.


Στοιχεία για τον προυπολογισμό ζητά η αξιωματική αντιπολίτευση.

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-προθεσμία
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Άργους-Μυκηνών
(Δημοτική Ενότητα Λυρκείας)
ΜΑΖΙ-ΚΑΡΥΑΣ-ΑΡΓΟΥΣ-ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΤΚ 21200
Άργος, 5-2- 2013

1.Προς: Διεύθυνση Οικ/κού του Δήμου Άργους-Μυκηνών
Κοινοποίηση
Δήμαρχο Άργους-Μυκηνών, κ. Καμπόσο Δ.
Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου κ. θ .Βασιλόπουλο

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών και στοιχείων


Για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων μου , ενόψει της συζήτησης της έγκρισης του προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Άργους – Μυκηνών κατά την συνεδρίαση του ΔΣ την 8-2-2013, παρακαλώ να με πληροφορήσετε- θέτοντας υπόψη μου και τα σχετικά στοιχεία (έγγραφα κλπ)-σε ποιες ενέργειες προχωρήσατε και ποιο ήταν το αποτέλεσμα των ενεργειών σας αυτών ύστερα από το επισυναπτόμενο και στο παρόν έγγραφο μου από 20-6-2011 με το οποίο σας είχα γνωστοποιήσει ότι στο παραδοθέν στο νέο Δήμο Αρχείο της Δημοτικής Ενότητας Λυρκείας, υπήρχαν έτοιμες μελέτες έργων, δράσεων κλπ που δεν υλοποιήθηκαν λόγω κυρίως της διακοπής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΗΣΕΑΣ , οι οποίες και θα μπορούσαν- ίσως με μια επικαιροποίηση ή και ως είχαν- να προωθηθούν για χρηματοδότηση ή συγχρηματοδότηση του κόστους των από το ΕΣΠΑ, το οποίο σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις έχει προβλήματα απορροφητικότητας.

Επί της εν λόγω παρέμβασης μου δεν υπήρξε έως σήμερα- όπως πολύ καλά γνωρίζετε- καμία ενημέρωσή μου προφορική ή γραπτή.
Επίσης πληροφορήστε με αν η τελευταία αυτή διαπίστωση συναρτάται - και ακόμη σε ποιο βαθμό και γιατί - με το γεγονός πως για τρίτο συνεχόμενο οικ. έτος εξακολουθεί να αγνοείται και πάλι προκλητικά και επιδεικτικά τόσο από την Δημοτική Αρχή όσο και από τις υπηρεσίες του Δήμου, η ΔΕ Λυρκείας όπως και πολλές τοπικές κοινότητες-για να μη μιλήσω για οικισμούς- πέριξ αλλά και μακρύτερα της έδρας του Δήμου, από κάθε παρέμβαση δράση, έργο κλπ, του προϋπολογισμού.
Πέρα των παραπάνω όμως( για τα οποία θα υποχρεωθείτε έτσι και αλλιώς να δώσετε τις απαραίτητες εξηγήσεις… με στοιχεία) θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να επισημάνω ότι και από τα ΛΟΙΠΑ,ΤΑ ΑΛΛΑ διαλαμβανόμενα στον προϋπολογισμό κλπ του2013, κύριοι της Δημοτικής Αρχής προκύπτει ότι δεν υπάρχει σαφής ,πλήρης και τεκμηριωμένη αντίληψη περί της σημερινής (διευρυμένης) μορφής του Δήμου Άργους -Μυκηνών, όπως πχ είναι η έκτασή του, η γεωγραφική, κοινωνική, οικονομική ,πολιτιστική κλπ ανομοιομορφία του, η πληθώρα των νέων αρμοδιοτήτων του ,των αναγκών και των ελλείψεων του και κατ επέκταση βεβαίως περί των αυξημένων πολυπλοκοτήτων διοίκησής του και εν γένει διαχείρισης πολλών, των περισσοτέρων εκ των θεμάτων του.
Ελάχιστες γραμμές του υπό έγκριση προϋπολογισμού ικανοποιούν τις λειτουργικές και λοιπές δομές (κοινωνικές, αναπτυξιακές , απασχόλησης κλπ) του Δήμου μας και πολύ πιο λιγότερες τις πάσης φύσεως ελλείψεις του σε σχέση τις ανάγκες των δημοτών μας, ακόμα και στην τρέχουσα- και από κάθε άποψη δυσμενή- οικονομική συγκυρία.
Η βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων παντός είδους υπηρεσιών ενός Δήμου απαιτεί συνεχή διοικητική αναδιοργάνωση, αυξημένη χρήση πληροφοριακών και τεχνολογικών λύσεων, συνεχή κατάρτιση και βελτίωση του προσωπικού, αυξημένες προσπάθειες περαιτέρω αναδιάρθρωσης, ανακαθορισμού και εν γένει καλύτερου συντονισμού σειράς ενεργειών λειτουργίας αλλά και διαχείρισης των Νομικών του Προσώπων του κλπ πράγματα δηλαδή τα οποία σε καμιά περίπτωση δεν αντανακλά , -σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν έως τώρα υπόψη των μελών του Δ.Σ. - ούτε μία γραμμή του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης για το 2013 .
Πολύ περισσότερο όλα αυτά τα περί ενός πράγματι νέου και πιο αποτελεσματικού σε όλα τα επίπεδο Δήμου-στο οποίο σημειωτέον στόχευε και το σχέδιο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ- δεν φαίνεται ούτε κάν να συνάγονται- έστω και εμμέσως- τόσο από τις γενικότερες τοποθετήσεις όσο και από την θέληση, την γνώση, τον ορθολογισμό και γιατί όχι και από την υπευθυνότητα των επιφορτισμένων με την Διοίκηση-ιδίως υπό τις παρούσες συνθήκες- του Δήμου μας.


Με εκτίμηση
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ
Πρ. Δήμαρχος Λυρκείας, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Άργους-Μυκηνών
(Δημοτική Ενότητα Λυρκείας), με την παράταξη ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: