Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

13 Φεβ 2013 Οι Δημότες τ του Δήμου Άργους –Μυκηνών προφανώς και δεν σκοτώνουν.. το χρόνο τους… περιμένοντας το χρόνο… και την παρούσα Δημοτική Αρχή .. να τους… σκοτώσει!!!

Την ίδια μεταχείριση που έχει επιφυλάξει έως και σήμερα η Δημοτική Αρχή στο σύνολο της περιφέρειας του Δήμου Άργους – Μυκηνών - με την ανοχή και της Αποκεντρωμένης (κρατικής) Διοίκησης- φαίνεται να θέλει να της επιφυλάξει τουλάχιστον και για το άμεσο μέλλον, σύμφωνα με τον εγκριθέντα κατά την συνεδρίαση του ΔΣ του Δήμου την 8-2-2013 - μόνο από την πλειοψηφία του Δ.Σ.- και μάλιστα για 3η συνεχόμενη χρονιά , προϋπολογισμό και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του οικονομικού έτους 2013.
Και για φέτος αποκλείονται της διάθεσης από τον προϋπολογισμό κλπ του Δήμου οιουδήποτε κονδυλίου, σχεδόν εντελώς, ολόκληρες γεωγραφικές του περιοχές αλλά και μικρότερες και πολύ «ζωντανές» μάλιστα τοπικές ενότητές του.
Ούτε λίγο ούτε πολύ συνεχίζουν να εξαιρούνται και πάλι εντελώς αδικαιολόγητα, αυθαίρετα, πραξικοπηματικά και βεβαίως παράνομα και κατά το 2013 από τις πολιτικές προτεραιότητες της σημερινής διοίκησης του Δήμου Άργους- Μυκηνών, περιοχές του οι οποίες αθροιζόμενες ξεπερνούν το 65-70% της χωρικής του αρμοδιότητας.
Το όραμα ενός πράγματι νέου Δήμου, ενός μεγάλου και συνεκτικού Δήμου , εξακολουθεί να παραμένει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά μόνο στα χαρτιά.
Ότι ο νέος πλέον Δήμος οφείλει να είναι ένα συνεκτικό άθροισμα δημοτών, ένα αρμονικό άθροισμα κατοίκων πόλεων, κατοίκων μικρότερων αστικών κέντρων, χωριών, οικισμών κλπ, ένα ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο ,ούτε καν έχει απασχολήσει την Διοίκησή του Δήμου δύο και πλέον ολόκληρα χρόνια τώρα.
Δεν υπάρχει αμφιβολία πως η προοπτική αυτή παραβλέπεται και ηθελημένα και επιδεικτικά και προκλητικά και κατ΄ εξακολούθηση – ολόκληρη την τρέχουσα Δημοτική περίοδο- από την τωρινή Δημοτική Αρχή.
Καθώς:
Πουθενά και από καμιά γραμμή του προϋπ/σμού, του Τεχνικού Προγράμματος και του ετήσιου σχεδίου δράσης για το 2013 δεν προκύπτει ότι ο νέος Δήμος Άργους- Μυκηνών δεν είναι ένα απλό άθροισμα των επτά (7) συνενωμένων ήδη πρώην ΟΤΑ, αλλά μια νέα διοικητική, προγραμματική και αναπτυξιακή μονάδα, με νέα ποιοτικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες.
• Από καμιά γραμμή του προϋπολογισμού ,του Τεχνικού Προγράμματος και του ετήσιου σχεδίου δράσης για το 2013 δεν προκύπτει - μια προοπτική έστω- ισόρροπης-συνδυαστικής ανάπτυξη της πόλης του Άργους με τα μικρότερα αστικά κέντρα, τα χωριά και τους οικισμούς του Δήμου. Πολύ περισσότερο μια τέτοια προοπτική δεν έχει καμιά τύχη όσον αφορά τον υπόλοιπο νομό και την περιφέρεια.
Πουθενά και από καμιά γραμμή του προϋπ/σμού, του Τεχνικού Προγράμματος και του ετήσιου σχεδίου δράσης για το 2013 δεν αντιμετωπίζονται μια σειρά από σημαντικές δυσκολίες που εκ των πραγμάτων πρόεκυψαν από την συνένωση των καποδιστριακών πρώην δήμων, κοινοτήτων κλπ , με διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης, διαφορετικές δομές, διαφορετική οικονομική, κοινωνική διαστρωμάτωση και διαφορετικές τοπικές ανάγκες των κοινωνιών τους.
Είναι φανερό πως ακόμη και δυο χρόνια μετά την ανάληψη της ηγεσίας του Δήμου δεν έχει ποτέ έως σήμερα απασχολήσει ούτε για μια στιγμή τη Δημοτική Αρχή πως και πότε οι χωρίς αμφιβολία πολυεπίπεδες αυτές διαφορές εντός των ορίων του νέου Καλλικρατικού Δήμου θα αρχίσουν επιτέλους να συγκλίνουν, ώστε μεσομακροπρόθεσμα να επιτευχτεί μια εσωτερική ισορροπία χωρίς την οποία εκ των πραγμάτων το μέλλον όλων όσων συναποτελούν το σημερινό διευρυμένο Δήμο θα είναι αβέβαιο.
Αναμφίβολα με πολιτικές όπως αυτές της σημερινής Δημοτικής Αρχής πολλές περιοχές του σημερινού Δήμου και ειδικότερα οι πιο μειονεκτικές από αυτές κινδυνεύουν να παραμείνουν εσαεί φτωχοί συγγενείς.
Αποκλεισμένη εντελώς - όχι αδικαιολόγητα- από οιαδήποτε βραχυπρόθεσμη προοπτική «ελέω» της σημερινής Δημοτικής Αρχής αισθάνεται ιδίως η ορεινή και ανέκαθεν μειονεκτική περιφέρεια του Δήμου.
Αχλαδόκαμπος, Ελληνικό, Κρύα βρύση, Φρέγκαινα, Μερκούρι, Χούνη. Αγριλίτσα Γυμνό, Στέρνα, Λυρκεία, Καρυά, Καπαρέλι, Νιοχώρι, Κεφαλόβρυσο, Δούκα, Τζιρίστρα, Φρουσούνα, Λίμνες, Σκοτεινή, Μαλανδρένι, Σχοινοχώρι, Σταθέικα, Βρούστι κλπ, θα συνεχίσουν να ερημώνουν.
Οι αγροτικοί γιατροί μόνο και το προσωπικό που στηρίζει το πρόγραμμα «βοήθεια στο σπίτι» αν, όπως και όταν τους επισκέπτονται- είναι ότι καλύτερο συμβαίνει τους τελευταίους 26 μήνες- στους λιγοστούς ανθρώπους των ορεινών και όχι μόνο χωριών.
Μια εντελώς μη υπολογίσιμη μειοψηφία -ελέω ψήφων και «εφαρμοσμένων» πολιτικών της τωρινής Δημοτικής Αρχής- είναι πια όλα ανεξαιρέτως τα χωριά και οι κάθε είδους μικρότεροι οικισμοί στον σημερινό ΑΣΤΙΚΟΥ …ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Καλλικρατικό Δήμο Άργους-Μυκηνών.
Κανένα ή σχεδόν κανένα από τα χωριά του Δήμου δεν είναι και δεν αισθάνεται τους 26 τελευταίου μήνες αυτόνομη «οντότητα».
Ενόψει όλων των παραπάνω, όσον με αφορά προσωπικά, θα ήθελα να επισημάνω με την ευκαιρία αυτή- όπως πάλι και πάλι το έχω κάνει- προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν σκοπεύω- υπό την ιδιότητα μου εννοείται ως δημοτικού συμβούλου-εκπροσώπου της μεγαλύτερης σε έκταση δημοτικής ενότητας - να παραμείνω αδιάφορος στη συνέχιση πρακτικών αποκλεισμού, επιλεκτικών και ετικεταρισμένων πολιτικών της Δημοτικής Αρχής σε βάρος περιφερειακών περιοχών του Δήμου, μόνο και μόνο επειδή της είναι αδιάφορες με ψηφοθηρικά κριτήρια.
Εάν μάλιστα - τις καθιερωμένες αυτές παράνομες πρωτίστως, άδικες, ανορθόδοξες, παρασκηνιακές ή μη κλπ πρακτικές και τακτικές δεν καταφέρω να τις ανατρέψω με την πειθώ, τις προφορικές και κυρίως τις γραπτές παρεμβάσεις μου προς όλες τις εποπτεύουσες τους Δήμους Κρατικές Διοικητικές, Ανεξάρτητες κλπ Αρχές της χώρας - στο πλαίσιο πάντα της νομιμότητας και της καλώς νοούμενης ισότητας και δικαιοσύνης- δεν θα διστάσω να εξετάσω ακόμα και την περίπτωση παραίτησής μου από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Η Αργολίδα ολόκληρη και ιδιαίτερα η πόλη του Άργους οφείλει πολλά στην περιφέρειά της. Δεν της αξίζουν εγκατάλειψη και αποκλεισμοί.
Το γεγονός ότι οι άνθρωποι που κατοικούν περιφερειακά… στο Δήμο δεν αντιδρούν είτε στην παντελή απουσία του Δήμου, είτε στις δίκην ελεημοσύνης ή αντιδώρου παραχωρήσεις του κλπ, σιωπούν.!!! και περιμένουν.!.!, ας μην εκληφθεί κύριοι της Δημοτικής Αρχής ότι θεωρούν ως δεδομένη την απομόνωση και την εγκατάλειψη τους ή ότι εν πάση περιπτώσει συνεχίζουν να σκοτώνουν τον χρόνο τους, περιμένοντας το χρόνο (με την βοήθεια και της τωρινής ηγεσίας του Δήμου ) να τους σκοτώσει.
Πέραν της προσφυγής για ακύρωση της παράνομης και από απόψεως (προπαρασκευαστικών) διαδικασιών και από απόψεως ουσίας φετινής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 8-2-13, θα υπάρξει και συνέχεια και για το γεγονός ότι η διοίκηση του Δήμου δεν συμμορφώθηκε ούτε και κατά το 2012 με την εντολή για διόρθωση- με νεώτερες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου- της όμοιας περσινής απόφασης του για τον προυπ/σμο του έτους 2012, για τους ίδιους πάνω κάτω λόγους, παρά την σαφή και ρητή εντολή της αποκεντρωμένης Δ/σης Πελ/νήσου-Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου με το έγγραφό της αριθμ.907/171/7-2-2012 και με την ανοχή…. της ίδιας αυτής Υπηρεσίας, οφείλω να ομολογήσω, της περιφέρειας δηλαδή, γεγονός πρωτάκουστο.
«όψει με περί Φιλίππους» (Πλούταρχος, Βρούτ. 36).» λοιπόν…!!!.

Με εκτίμηση
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Άργους-Μυκηνών
(Δημοτική Ενότητα Λυρκείας)
ΤΗ Σ Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Σ Π Α Ρ Α Τ Α Ξ Η Σ ΤΟ Υ Δ Η Μ Ο Υ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
¨ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ¨
(Αποστέλλεται με e-mail για το ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (άρθρο 5, παρ. 1 του Νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ138 Α΄-16/06/2011) «Για την Ηλεκτρονική διακυβέρνηση κλπ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: