Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012

Η ΓΗ ΤΗ ΝΥΚΤΑ

Εκπληκτικές εικόνες
αποκαλύπτει δορυφόρος τής NASA

Αυτό το νέο βίντεο με τη νυκτερινή δορυφορική άποψη ολόκληρης τής Γης είναι σύνθετο και κατασκευάστηκε από τη NASA χρησιμοποιώντας δεδομένα, που συλλέχτηκαν για περισσότερες από είκοσι νύκτες τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο τού 2012, ενώ χρειάστηκαν 312 δορυφορικές τροχιές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: