Κυριακή, 30 Δεκεμβρίου 2012

42.022 ο μόνιμος πληθυσμός του δήμου Άργους - Μυκηνών.

Ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.


Στους 22.209 μόνιμους κατοίκους η πόλη του Άργους.

Ο μόνιμος πληθυσμός αφορά τον αριθμό των ατόμων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην κάθε Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο, Δημοτική Ενότητα, Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα και οικισμό της χώρας.
Στο Μόνιμο Πληθυσμό περιλαμβάνονται όλα τα άτομα ανεξαρτήτως υπηκοότητας (ελληνικής ή άλλης χώρας), τα οποία κατά την Απογραφή Πληθυσμού 2011 δήλωσαν τόπο συνήθους διαμονής τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 97.044

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ 42.022

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΥΣ 27.050
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΗΝΑΙΩΝ 3.388

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ 3.272

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ 2.778

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΡΝΑΣ 2.319

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΥΡΚΕΙΑΣ 2.058
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΑΣ 660

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
(Έδρα: Άργος,το, Ιστορική έδρα: Μυκήναι,)
42.022
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΑΣ 660
Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικολάου 140
Άγιος Νικόλαος, 7
Εξοχή, 30
Πλατάνιον,τ 103
Τοπική Κοινότητα Αλέας 103
Αλέα, 103
Τοπική Κοινότητα Σκοτεινής 347
Σκοτεινή, 347
Τοπική Κοινότητα Φρουσιούνας 70
Φρουσιούνα, 70
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΥΣ 27.050
Δημοτική Κοινότητα Άργους 22.602
Άκοβα, 167
Άργος, 22.209
Κόκλα, 153
Τημένιον, 73
Τοπική Κοινότητα Δαλαμανάρας 877
Δαλαμανάρα, 877
Τοπική Κοινότητα Ελληνικού 410
Ελληνικόν, 378
Ζόγκα, 17
Κρύα Βρύση, 12
Κρυονέριον, 0
Τουρνίκιον, 3
Τοπική Κοινότητα Ήρας 369
Ήρα, 369
Τοπική Κοινότητα Ινάχου 738
Ίναχος, 622
Τρίστρατον, 116
Τοπική Κοινότητα Κεφαλαρίου 800
Κεφαλάριον, 677
Μαγούλα, 123
Τοπική Κοινότητα Κουρτακίου 296
Κουρτάκιον, 296
Τοπική Κοινότητα Λάλουκα 540
Λάλουκας, 540
Τοπική Κοινότητα Πυργέλλας 418
Πυργέλλα, 418
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ 497
Τοπική Κοινότητα Αχλαδοκάμπου 497
Αχλαδόκαμπος, 497
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ 3.272
Δημοτική Κοινότητα Κουτσοποδίου 2.177
Αγία Αικατερίνη, 49
Αεροδρόμιο, 111
Κουτσοπόδιον, 1.857
Πανόραμα, 137
Σύνορο, 23
Τοπική Κοινότητα Βρουστίου 292
Βρούστιον, 19
Σταθαίικα, 240
Χαντάκια, 33
Τοπική Κοινότητα Μαλαντρενίου 498
Μαλαντρένιον, 498
Τοπική Κοινότητα Σχινοχωρίου 305
Σχινοχώριον, 305
Χέλμης, 0
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΡΝΑΣ 2.319
Τοπική Κοινότητα Ανδρίτσης 33
Ανδρίτσα, 33
Τοπική Κοινότητα Κιβερίου 1.029
Βελανιδιά, 79
Κιβέριον, 911
Σπηλιωτάκης, 39
Τοπική Κοινότητα Μύλων 741
Καλαμάκιον, 100
Κουγαίικα, 31
Μύλοι, 610
Τοπική Κοινότητα Σκαφιδακίου 516
Αλμυρός, 11
Διχάλια, 67
Σκαφιδάκιον, 438
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΥΡΚΕΙΑΣ 2.058
Τοπική Κοινότητα Γυμνού 319
Γυμνόν, 306
Τσιρίστρα, 13
Τοπική Κοινότητα Καπαρελλίου 299
Καπαρέλλιον, 299
Τοπική Κοινότητα Καρυάς 676
Άγιος Γεώργιος, 14
Αγριλίτσα, 149
Αρία, 13
Γαλαναίικα, 25
Γαλάτιον, 43
Καρυά, 165
Μποζιονελαίικα, 39
Σπαναίικα, 85
Στραβή Ράχη, 19
Χούνη, 124
Τοπική Κοινότητα Κεφαλοβρύσου 129
Δούκα Βρύση, 76
Κεφαλόβρυσον, 53
Τοπική Κοινότητα Λυρκείας 319
Λύρκεια, 319
Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου 63
Νεοχώριον, 63
Τοπική Κοινότητα Στέρνας 125
Στέρνα, 125
Τοπική Κοινότητα Φρεγκαίνης 128
Άγιος Στέφανος, 12
Μερκούριον, 58
Φρέγκαινα, 58
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΗΝΑΙΩΝ 3.388
Τοπική Κοινότητα Λιμνών 734
Λίμναι, 734
Τοπική Κοινότητα Μοναστηρακίου 276
Μοναστηράκιον, 276
Τοπική Κοινότητα Μπόρσα 186
Μπόρσας, 186
Τοπική Κοινότητα Μυκηνών 354
Μυκήναι, 354
Τοπική Κοινότητα Νέου Ηραίου 488
Νέον Ηραίον, 488
Τοπική Κοινότητα Προσύμνης 589
Πρόσυμνα, 589
Τοπική Κοινότητα Φιχτίου 761
Φίχτιον, 761
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ 2.778
Δημοτική Κοινότητα Νέας Κίου 2.778
Νέα Κίος, 2.778

Δεν υπάρχουν σχόλια: